Springe direkt zu Inhalt

Semesterdaten

Wintersemester: Anfang September bis Anfang/Mitte Januar (inkl. Examen)

Sommersemester: Mitte Januar bis Mitte/Ende Mai (inkl. Examen, 1. Runde)

Bewerbungsschluss: für das Wintersemester der 30.05. und für das Sommersemester der 15.11.