Springe direkt zu Inhalt

2. Synthesis and biological evaluation of 18F labeled fluoro-oligo-ethoxylated 4-benzylpiperazine derivatives for sigma-1 receptor imaging

Xia Wang, Yan Li, Winnie Deuther-Conrad, Fang Xie, Xin Chen, Meng-Chao Cui, Xiao-Jun Zhang, Jin-Ming Zhang, Jörg Steinbach, Peter Brust, Bo-Li Liu, Hong-Mei Jia – 2013

We report the synthesis and evaluation of a series of fluoro-oligo-ethoxylated 4-benzylpiperazine derivatives as potential σ1 receptor ligands.

Title
2. Synthesis and biological evaluation of 18F labeled fluoro-oligo-ethoxylated 4-benzylpiperazine derivatives for sigma-1 receptor imaging
Author
Xia Wang, Yan Li, Winnie Deuther-Conrad, Fang Xie, Xin Chen, Meng-Chao Cui, Xiao-Jun Zhang, Jin-Ming Zhang, Jörg Steinbach, Peter Brust, Bo-Li Liu, Hong-Mei Jia
Date
2013
Identifier
doi.org/10.1016/j.bmc.2012.10.038
Type
Text