Springe direkt zu Inhalt

M. Sc. Sofiya Kotsyuda

Sofiya Kotsyuda

Freie Universität Berlin

Institute of Chemistry and Biochemistry

Inorganic Chemistry

PhD Candidate

Fluorine chemistry

Address
Fabeckstraße 34-36
Room U 405b
14195 Berlin