Springe direkt zu Inhalt

Supramolecular assembly of self-labeled amphicalixarenes

M. S. Becherer, B. Schade, C. Böttcher, and A. Hirsch – 2009

Titel
Supramolecular assembly of self-labeled amphicalixarenes
Verfasser
M. S. Becherer, B. Schade, C. Böttcher, and A. Hirsch
Datum
2009
Zitierweise
Chem. Eur. J. 2009, 15, 1637 - 1648
Art
Text