Dr. Nadja Korotkova

portrait_korotkova

Researcher

Address Königin-Luise-Straße 6-8
14195 Berlin
Telephone +49 30 838 57837
Email n.korotkova[at]bgbm.org
Homepage @ BGBM