DE | EN
Direktzugang
Drucken (Miniaturbild)
Bild: Fluor als Schlüsselement

Characterising MgF2 surfaces with CO adsorption calculations

Z. Hüsges, C. Müller, B. Paulus, Ch. Hough, N. Harrison and E. Kemnitz— 2013

TitelB03: Characterising MgF2 surfaces with CO adsorption calculations
VerfasserZ. Hüsges, C. Müller, B. Paulus, Ch. Hough, N. Harrison and E. Kemnitz
Datum2013
KennungDOI:10.1016/j.susc.2012.11.004
Quelle/n
ZitierweiseSurface Science 2013, 609, 73-77
ArtText