Direktzugang
Drucken (Miniaturbild)

Isolation and structural and electronic characterization of salts of the decamethylferrocene dication

M. Malischewski, M. Adelhardt, J. Sutter, K. Meyer, K. Seppelt— 2016

TitelIsolation and structural and electronic characterization of salts of the decamethylferrocene dication
VerfasserM. Malischewski, M. Adelhardt, J. Sutter, K. Meyer, K. Seppelt
Datum2016
Erschienen inScience 2016, 353, 678-682
Spracheeng
ArtText