Direktzugang
Drucken (Miniaturbild)

Preparation of highly Active Silver Fluoride

Konrad Seppelt— 2012

TitelPreparation of highly Active Silver Fluoride
VerfasserKonrad Seppelt
Datum2012
Erschienen inin: Efficient Preparations of Fluorine Compounds, H. W. Roesky ed. Wiley 2012, p. 9.
Spracheeng
ArtText