Direktzugang
Drucken (Miniaturbild)

Preparation of Highly Active Cesium Fluoride

Konrad Seppelt— 2012

TitelPreparation of Highly Active Cesium Fluoride
VerfasserKonrad Seppelt
Datum2012
Erschienen inin: Efficient Preparations of Fluorine Compounds, H. W. Roesky ed. Wiley 2012, p. 7
Spracheeng
ArtText