Direktzugang
Drucken (Miniaturbild)

The Isolation of Uncomplexed P₄²⁻

Analysis by K. Seppelt, Research by F. Krauss, J. C. Aschenbrenner, N. Korber— 2004

TitelThe Isolation of Uncomplexed P₄²⁻
VerfasserAnalysis by K. Seppelt, Research by F. Krauss, J. C. Aschenbrenner, N. Korber
Datum2004
Erschienen inChemtracs 2004, 17, 46.
Spracheeng
ArtText